/ editurai / editura fundatia collegium xxi

Editura:
La finele anului 2014, in cadrul Fundatiei Collegium XXI a luat fiinta Editura Fundatia Collegium XXI.

Identificarea, evaluarea si selectarea de lucrari valoroase si utile societatii, avand incidenta in ceea ce priveste scopul si obiectivele Fundatiei Collegium XXI

 

Obiectivele stabilite de noi sunt următoarele:

• identificarea, evaluarea si selectarea de lucrari valoroase si utile societatii, avand incidenta in ceea ce priveste scopul si obiectivele Fundatiei Collegium XXI
• editarea lucrarilor evaluate si selectate de catre reprezentantii Fundatiei Collegium XXI in scopul introducerii acestora in circuitul larg al valorilor contemporane
• antrenarea in acest demers, dupa caz, a unor persoane de specialitate, cu merite recunoscute in diverse domenii, in chiar procesul de selectare al lucrarilor propuse sa depaseasca grila ce le desparte de trecerea la nivelul de larga circulatie